Zahradní železnice

Zahradní železnice nad Mniší horou - Rakovec

Fotogalerie roku 2018

Zahradní železnice - Hl. Stránka > Fotogalerie > Fotogalerie 2018


Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice Zahradní železnice
Fotogalerie 2018 zobrazuje zahradní železnici již v jejím novém působišti na zahradě na Rakovci. Jak je patrno z obrázků galerie 2018, nová železnice je vedena ve vodorovné niveletě a má asi cca. 30m kolejí. Stávající kolejiště se bude ještě rozšiřovat o traťový úsek se stoupáním pro zkoušení trakčních i vlečených vozidel. Pro značný stín na zahradě jsou pořízené snímky poněkud tmavší. Během léta, kdy bude světelných paprsků přibývat by se kvalita obrázků měla zlepšovat.